Zorgpad “Rookvrij opgroeien”

Je bent in contact met een ouder/verzorger in de periode na de zwangerschap. De ouder, verzorger of een ander in de omgeving van het kind kan roken. Daarom volg je na de zwangerschap altijd het zorgpad ‘Rookvrij opgroeien’.

Het zorgpad ‘Rookvrij opgroeien’ laat zien welke stappen je doorloopt om een ouder/verzorger te ondersteunen bij het stoppen met roken en rookvrij blijven, zodat het kind rookvrij kan opgroeien. In dit zorgpad zie je de stappen uit zowel de intake als volgende contactmomenten.

Het terugvalpreventiegesprek en follow-up zijn heel belangrijk en blijken in de praktijk nog niet structureel aan bod te komen. Zorg daarom dat je niet alleen tijdens de intake, maar ook in vervolgconsulten ondersteuning blijft bieden bij het rookvrij blijven.

In de rest van dit zorgpad wordt gesproken over ‘ouder’. Daar kan ook ‘verzorger’ gelezen worden.

“Meeroken is erg schadelijk voor opgroeiende kinderen. Bovendien weten we dat kinderen van ouders die roken later zelf vaker ook gaan roken. Het is onze taak als JGZ om ouders te motiveren om te stoppen met roken, en toe te leiden naar effectieve hulp. Zo zorgen we ervoor dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.”
Ellen van der Linden, jeugdarts en landelijk ambassadeur Rookvrije Jeugd (AJN)