Zorgpad Rookvrije Start

Geboortezorg – Aan de slag

Stappen voor de organisatie van het beleid.

7. Monitor en evalueer

Het helpt om structureel het stoppen-met-roken beleid te evalueren. Zo kan je in de gaten houden wat goed gaat en waar je aan kan werken om de stoppen-met-roken zorg te verbeteren en effectief in te zetten.

  • Begin met een nulmeting en evalueer daarna iedere twee jaar het beleid
  • Maak op basis van de evaluatie een (vernieuwd) plan van aanpak

Als je aan de slag gaat met het stoppen-met-roken beleid, kan je starten met een nulmeting. Hoeveel zwangere vrouwen en partners roken? En wat doen we al om hen te helpen te stoppen met roken? In een later stadium kom je er vaak pas aan toe om te evalueren hoe dit beleid wordt uitgevoerd en of het werkt. Op basis van de evaluatie stel je een nieuw plan van aanpak op om het stoppen-met-roken beleid goed te blijven voortzetten en waar nodig te verbeteren.

Tools

documenten
Tips voor monitoren en evalueren
Vind hier tips voor het monitoren en evalueren van je stoppen-met-roken beleid.
Bekijk