Zorgpad Rookvrije Start

Geboortezorg – Aan de slag

Stappen voor de organisatie van het beleid.

6. Werk samen in de keten

Stoppen met roken is een proces. Een (aanstaande) ouder komt in dit proces verschillende disciplines in het geboortezorgnetwerk tegen. Om deze ouder steeds dezelfde boodschap te geven, passende stoppen-met-roken zorg te bieden en deze zorg goed te continueren, is samenwerken van belang.

  • Werk op dit thema samen met alle geboortezorgpartijen in jouw regio
  • Spreek af om de rookstatus en rookgeschiedenis standaard over te dragen binnen de gehele keten

Als VSV of regio is het belangrijk om een werkwijze te ontwikkelen waarin goede samenwerking plaatsvindt en een goede overdracht van de stoppen-met-roken zorg tussen de beroepsgroepen is geregeld. Probeer daarom zoveel mogelijk disciplines in jouw regio te betrekken bij de stoppen-met-roken zorg en de beleidsvorming. Maak met hen afspraken over hoe je gaat samenwerken en hoe de overdracht moet plaatsvinden. Zijn er in de regio ook andere initiatieven op dit thema? Bijvoorbeeld lokale coalities Kansrijke Start, een preventieakkoord op dit thema of subsidie voor Rookvrije Omgeving? Werk samen!

Tools

documenten
Tips voor samenwerken
Vind hier tips voor het organiseren van samenwerking en overdracht.
Bekijk