Zorgpad Rookvrije Start

Geboortezorg – Ondersteuning

Voorwaarden voor de Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025.

 • De Stimulans is bedoeld voor een VSV, IGO of lokale coalitie Kansrijke Start (hierna: samenwerkingsverband) die aan stoppen-met-roken beleid gaat werken.
 • De aanmelding wordt toegekend of afgewezen op basis van:
  • Het samenwerkingsverband of de organisatie heeft van de Taskforce Rookvrije Start niet eerder een financiële bijdrage gehad voor het werken aan stoppen-met-roken beleid.
  • De aanmelding dient aan te sluiten bij de onderdelen van de Stimulans.
  • Er is voorafgaand aan de Stimulans (vóór het najaar 2024) een werkgroep of een groep vaste personen vastgesteld, die vanuit het samenwerkingsverband aan het stoppen-met-roken beleid (gaan) werken.
  • Het aanmeldformulier is volledig ingevuld en behoort tot de eerste 10 ontvangen aanmeldingen die voldoen aan alle voorwaarden.
 • De Stimulans en de activiteiten daarbij worden alleen uitgevoerd bij een minimum aantal van 4 toegekende aanmeldingen.
 • Voor de Stimulans verwacht de Taskforce Rookvrije Start dat:
  • Actief en op eigen initiatief het stoppen-met-roken beleid van het samenwerkingsverband vormgeeft.
  • De werkgroep aan de slag gaat met alle onderdelen uit deze Stimulans. In iedere uitwisselingsbijeenkomst wordt een actieve bijdrage geleverd door één of twee afgevaardigden.
 • De uitvoering van het ondersteuningsprogramma en activiteiten daarbij vinden plaats in de periode van één jaar: najaar 2024 t/m zomer 2025.
 • De financiële bijdrage is een bedrag van € 1.000,- inclusief BTW. Het bedrag is na toekenning aan te vragen middels facturatie vanuit het samenwerkingsverband. Hiervoor wordt bij de start van de Stimulans de nodige informatie en deadline voor het factureren gegeven. De werkgroep is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct factureren. Het bedrag is door de werkgroep naar eigen invulling te besteden aan het vormen en/of uitvoeren van het stoppen-met-roken beleid.