Zorgpad Rookvrije Start

Aan de slag met beleid

Wil je met jouw Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of lokale taskforce de stoppen-met-roken zorg graag goed organiseren? Dit digitaal zorgpad is zowel bedoeld voor VSV’s of lokale taskforces die al beleid hebben als die hierin nog beginnend zijn. Je krijgt informatie, voorbeelden en tips om jullie stoppen-met-roken zorg verder te ontwikkelen.

Wat vind je in dit onderdeel ‘Aan de slag met beleid’?

In dit onderdeel van het digitaal zorgpad, ‘Aan de slag met beleid’, vind je informatie, tips, materialen en voorbeelden van hoe je stoppen-met-roken in jouw VSV of lokale taskforce kunt ontwikkelen, implementeren en uitvoeren. We beschrijven belangrijke beginstappen zoals het oprichten van een werkgroep, het ontwikkelen van zorgpaden en het regelen van scholing, materialen en verwijsaanbod. Maar ook vervolgstappen zoals registratie, netwerksamenwerking, monitoren en evalueren komen aan bod. Verder krijg je communicatietips om je achterban te motiveren met het beleid aan de slag te gaan. Zo wordt per stap aangegeven wat je kunt doen om dit onderdeel in jouw stoppen-met-roken beleid te organiseren.

Hoe kan je deze handreiking gebruiken?

In het menu links op de pagina, onder ‘Aan de slag’, vind je alle onderdelen die je in jouw stoppen-met-roken beleid kunt opnemen. Per onderdeel wordt informatie gegeven over wat het inhoudt en welke stappen je als VSV of lokale taskforce kunt ondernemen. Bekijk welke onderdelen voor jouw VSV relevant zijn:

  1. Ik wil me oriënteren: Lees bij het onderdeel ‘Aanpak’ hoe je stoppen-met-roken beleid kunt opzetten, waar je mee begint en wat je kunt oppakken als je al verder bent. Een goede eerste stap is het oprichten van een werkgroep.
  2. Ik wil aan de slag en starten met stoppen-met-roken beleid: Bij ‘Aanpak’ lees je welke eerste stappen je kunt zetten. Kijk bij de betreffende onderdelen in het menu voor meer informatie: Werkgroep, Visie, Communicatie, Zorgpaden ontwikkelen, Verwijsaanbod, Scholing en materialen.
  3. Ik wil aan de slag en verder met stoppen-met-roken beleid: Bij ‘Aanpak’ lees je welke vervolgstappen je kunt zetten. Kijk bij de betreffende onderdelen in het menu voor meer informatie: Registreren, Netwerksamenwerking, Monitoren en evalueren, Financiën, Rookvrij VSV.
  4. Ik wil monitoren en onderhouden: Kijk bij ‘Monitoren en evalueren’ voor meer informatie over het evalueren en bijstellen van je stoppen-met-roken beleid, en de middelen die je hiervoor kunt inzetten. Bij ‘Financiën’ vind je aanknopingspunten om financiële middelen te regelen.
Ondersteuningsaanbod
Werk jij aan stoppen-met-roken zorg in jouw VSV of JGZ-organisatie? Of wil je hiermee aan de slag? Maak gebruik van onze ondersteuning en krijg hiervoor een vergoeding. Lees hier meer over de mogelijkheden.

“Met de Taskforce Rookvrije Start hebben we verschillende VSV’s bezocht om te helpen met hun stoppen-met-roken beleid. Vaak zien we gezamenlijk een paar ‘quick wins’. Zo hebben we ook dit digitaal Zorgpad Rookvrije Start ingestoken: concreet en gericht op snelle successen.”

Gynaecoloog Clasien van der Houwen, voorzitter Taskforce

Gebaseerd op richtlijn en praktijkervaring

De informatie in dit digitaal zorgpad is gebaseerd op de richtlijn over roken en zwangerschap, aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Deze ervaringen uit de praktijk brengen we in kaart door middel van de monitor Rookvrije Start, werkbezoeken aan VSV’s en lokale taskforces, via de leden van de Taskforce Rookvrije Start en andere gesprekken met zorgverleners uit het veld.

Deze handreiking wordt voortdurend aangepast met nieuwe inzichten, materialen, tips en voorbeelden. Heb je zelf een voorbeeld of tip? Wij horen het graag van je via het contactformulier.

Wil je hulp bij het opzetten van je beleid? Vraag een werkbezoek aan!
In een (online) werkbezoek van de Taskforce Rookvrije Start krijg je inzicht in wat jullie samen goed doen, tegen welke knelpunten je aanloopt en hoe je die kan oplossen, waar je kan beginnen en hoe je kan doorgaan. Tijdens een werkbezoek bespreken we onder andere de volgende onderwerpen:
• de stoppen-met-roken gesprekken met (aanstaande) ouders
• de materialen en methodieken voor stoppen-met-roken begeleiding
• de wijze van registratie, overdracht en doorverwijzen
• het scholingsaanbod en de evaluatie
Op deze manier krijgen we samen een goed beeld van de successen en knelpunten bij stoppen-met-roken begeleiding in het VSV. Na afloop ontvang je een adviesrapport met de bevindingen. Meer weten? Neem contact op via het contactformulier.

Materialen

documenten
Aan de slag met stoppen-met-roken beleid
Een overzicht van alle onderdelen die aan bod kunnen komen bij het ontwikkelen van stoppen-met-roken beleid, verdeeld naar stappen die je in het ...
Bekijk
documenten: Folders
Flyer Werkbezoek landelijke Taskforce
Op deze flyer vind je meer info over het doel en de inhoud van een werkbezoek van de landelijke Taskforce aan een werkgroep of lokale taskforce.
Bekijk