Zorgpad Rookvrije Start

Aanpak

Je vindt hier een overzicht van verschillende stappen die je kunt zetten om stoppen-met-roken beleid voor jouw VSV of lokale taskforce te regelen. We geven aan welke stappen je het beste in de basis kunt oppakken en welke vervolgstappen je daarna kunt zetten. Ga zelf na welke onderdelen voor jouw VSV relevant zijn. Links in het menu vind je een verdere toelichting op de verschillende onderdelen.

Als eerste heb je een werkgroep nodig, liefst met vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines. Stel een beleidsplan op met een tijdlijn. In het eerste jaar ligt je prioriteit bij het formuleren van een visie, het ontwikkelen van zorgpaden en zorgen voor scholing en materialen. Communicatie binnen het VSV is hierbij belangrijk. Je kunt ook denken aan samenwerking met JGZ en de gemeente, maar dat kan ook in het tweede jaar. Vervolgstappen voor het tweede jaar zijn registratie, evalueren en verder werken aan implementeren.

Klik links in het menu op ‘Stappen eerste jaar’ en ‘Vervolgstappen’ voor meer informatie over deze stappen. Een kort overzicht van alle stappen kan je downloaden door te klikken op de afbeelding hieronder.

Inspectie ziet toe op stoppen-met-roken beleid VSV’s
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet erop toe dat VSV’s gezamenlijk stoppen-met-roken beleid formuleren. In het toetsingskader Integrale geboortezorg* staat: “Voor een structurele en effectieve begeleiding is het belangrijk dat er beleid geformuleerd wordt. Door het formuleren van VSV-breed beleid wordt bevorderd dat de stoppen-met-rokenbegeleiding van zwangeren na overdracht op effectieve wijze gecontinueerd wordt.”

* Het toetsingskader Integrale geboortezorg is een kader voor het toezicht op de integrale geboortezorg en in het bijzonder het in kaart brengen van de voortgang van de invoering van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

Materialen

documenten
Aan de slag met stoppen-met-roken beleid
Een overzicht van alle onderdelen die aan bod kunnen komen bij het ontwikkelen van stoppen-met-roken beleid, verdeeld naar stappen die je in het ...
Bekijk