Zorgpad Rookvrije Start

Vervolgstappen

Heb je al stoppen-met-roken beleid? Hebben de zorgverleners scholing gevolgd en zijn de verwijzingen en de follow-up goed geregeld? Vervolgstappen zijn dan registratie, netwerksamenwerking, evalueren en verder werken aan implementeren.

Registreren

Goed registreren en overdragen is noodzakelijk voor een goede follow-up. Het helpt als de onderdelen van de intake en de follow-up vaste velden zijn in het dossier, die ook terugkomen bij overdrachten of gezamenlijke dossiers. Als dit niet optimaal werkt, spreek dan eerst af dat je in ieder geval notities maakt in een vrij deel, zodat je elkaar op de hoogte houdt van het proces. Zet daarbij ook al in op het verbeteren van het elektronisch dossier en de overdrachten. Dit kan een lastiger proces zijn waarbij je van meer partijen afhankelijk bent.

Netwerksamenwerking

Samenwerking is op verschillende punten noodzakelijk. Een gezamenlijke visie over stoppen-met-roken zorg is belangrijk voor (aanstaande) ouders zodat zij steeds dezelfde informatie krijgen. Verder zijn de overdrachten binnen de keten van belang, zodat de stoppen-met-roken zorg voor het individu gecontinueerd wordt. Tot slot kan je ook aan samenwerking denken met lokale stoppen met roken-coaches, de verslavingszorg en met de gemeente en initiatieven als Kansrijke Start. Komt dit op je pad, dan kan je dit meteen oppakken. Je kunt er ook voor kiezen om dit in een later stadium te doen.

Kraamzorg
Tot voor kort was de norm om ouders die roken te motiveren dat buiten te doen. Nu blijkt dat veel schadelijke stoffen uit de rook op huid, haren en kleding achterblijven na roken en zo ook bij jonge kinderen komen (‘derdehands rook’). Het advies is nu: stoppen met roken. Zo kunnen kinderen écht rookvrij opgroeien. Voor kraamverzorgenden kan het lastig zijn om opnieuw een stoppen-met-roken gesprek aan te gaan als stoppen in de zwangerschap al niet lukt. Vraag kraamverzorgenden zich vooral te richten op gesprekken met vrouwen die gestopt zijn in de zwangerschap. Kraamverzorgenden weten niet altijd dat een vrouw (recent) gestopt is. Ze kunnen daarbij de animatie over derdehands rook voor ouders gebruiken. Een goede overdracht en intake, kennis hebben van derdehands rook en scholing in gespreksvaardigheden zijn belangrijk in de stoppen-met-roken zorg binnen de kraamzorg. Hier kan je in een vroeg stadium al aan werken.

Monitoren en evalueren

Ben je al met je stoppen-met-roken beleid aan de slag? Dan is het goed om te kijken naar het effect. Evalueer wat er al goed gaat, waar nog knelpunten zitten en wat je kan doen om de stoppen-met-roken zorg (verder) te verbeteren. Vaak kom je daar in een later stadium aan toe.

Rookvrij VSV

Als je een eind op weg bent met het maken van beleid en het implementeren van stoppen-met-roken zorg, dan kan je met je VSV officieel rookvrij worden. Via een vragenlijst kun je zien hoe ver je bent. Zo werk je mee aan de zorg rookvrij maken en een rookvrije generatie.

Wil je hulp bij het opzetten van je beleid?
Ga je net starten en wil je dit meteen goed aanpakken? Of ben je al langer bezig, maar wil je graag een nieuwe impuls? Vraag dan een werkbezoek van de Taskforce aan. Wij maken graag samen met jullie een analyse en doen een voorstel voor verdere voortgang. Daarbij leren wij van de successen en knelpunten en gebruiken we deze ervaringen voor onder andere deze handreiking en het ontwikkelen van materialen en trainingen. Meer weten? Neem contact op via het contactformulier.

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk