Zorgpad Rookvrije Start

Communicatie

Communicatie is tijdens de ontwikkeling en implementatie van stoppen-met-roken beleid heel belangrijk. Zowel met collega’s en andere professionals als met (aanstaande) ouders zelf.

  • Agendeer het stoppen-met-roken beleid tijdens een VSV-vergadering.
  • Informeer zorgverleners over de eigen zorgpaden voor stoppen-met-roken zorg.
  • Informeer zorgverleners over specifieke stoppen-met-roken thema’s.
  • Verspreid kennis en materialen Rookvrije Start onder (aanstaande) ouders.

Wat kan je regelen?

Uit de monitor Rookvrije Start blijkt dat VSV’s vaak wel stoppen-met-roken beleid hebben, maar dat zorgverleners uit het VSV niet altijd bekend zijn met dit beleid. Zorg daarom dat je alle ontwikkelingen deelt met het VSV en leden zoveel mogelijk betrekt bij het stoppen-met-roken beleid en de implementatie. Zo creëer je draagvlak voor het beleid en stimuleer je dat het beleid uitgevoerd wordt. Bij communicatie met professionals lees je hier meer over.

Naast de communicatie met professionals binnen en buiten het VSV, zijn er ook verschillende manieren om in de communicatie met de (aanstaande) ouder aandacht aan stoppen met roken te besteden. Daarover lees je meer bij communicatie met (aanstaande) ouders.

Stoppen-met-roken thema’s
Besteed ook aandacht aan specifieke stoppen-met-roken thema’s, zoals ‘derdehands rook’ en ‘minderen’. Hiermee informeer je zorgverleners over wat het thema inhoudt, waarom dit zo belangrijk is en wat de afspraken hierover zijn binnen het VSV. Lees hier meer over bij ‘kennisverspreiding‘.

In jouw beleidsplan

Spreek af hoe je ervoor zorgt dat zorgverleners geïnformeerd worden over alles rondom het stoppen-met-roken beleid en hoe je hen van ontwikkelingen op de hoogte houdt. Bespreek de communicatiestrategie en de te ondernemen acties en leg deze afspraken vast in het beleidsplan.

Materialen

documenten
Factsheet Monitor Rookvrije Start 2021
Bekijk