Zorgpad Rookvrije Start

Communicatie met professionals

Uit de monitor Rookvrije Start blijkt dat VSV’s vaak wel stoppen-met-roken beleid hebben, maar dat zorgverleners uit het VSV niet altijd bekend zijn met dit beleid. Zorg daarom dat je alle ontwikkelingen deelt met het VSV en leden zoveel mogelijk betrekt bij het stoppen-met-roken beleid en de implementatie. Zo creëer je draagvlak voor het beleid en stimuleer je dat het beleid uitgevoerd wordt.

  • Agendeer het stoppen-met-roken beleid structureel tijdens VSV-vergaderingen.
  • Communiceer de visie en vraag hier input op zodat het een gedeelde visie wordt.
  • Zorg ervoor dat jullie als lokale taskforce of werkgroep zichtbaar zijn. Je kunt hierbij gebruik maken van halffabricaten flyers en posters van de landelijke Taskforce Rookvrije Start.
  • Verspreid binnen het VSV informatie over de zorgpaden stoppen-met-roken.
  • Toets bij de zorgverleners of het stoppen-met-roken beleid bij iedereen bekend is en ook wordt uitgevoerd.
  • Voor de kraamzorg is er een app met alle protocollen. Daarin staat ook een nieuw (landelijk) zorgprotocol Stoppen met roken. Wijs de kraamverzorgenden daarop.
  • Informeer ook de betreffende gemeenten, het ziekenhuis, de huisartsen, de betreffende stopen met roken-coaches, verslavingszorg en JGZ over het stoppen-met-roken beleid van het VSV en de beschikbare begeleiding bij het stoppen met roken.
  • Zorg ervoor dat huisartsen, apothekers, stoppen met roken-coaches en verslavingszorg op de hoogte zijn van de mogelijkheid om nicotinevervangende middelen (NVM) te gebruiken in de zwangerschap. Verspreid het praktijkadvies ‘Gebruik NVM in de zwangerschap’ en de flyer over NVM voor (aanstaande) ouders.
Kennen zorgverleners het stoppen-met-roken beleid van het VSV?
In de monitor Rookvrije Start is aan de geboortezorgprofessionals gevraagd of er een stoppen-met-roken beleid is binnen het VSV. Aan kraamzorgmedewerkers is gevraagd of zij weten of er een stoppen-met-roken beleid is binnen de kraamzorgorganisatie.
• Van de verloskundigen en gynaecologen weet het merendeel dat er beleid is en is meer dan de helft bekend met dit beleid.
• Van de kinderartsen weet het merendeel dat er beleid is, maar is een groot deel hier niet mee bekend.
• Van de kraamzorgmedewerkers weet het merendeel dat er beleid is en is bijna de helft ook bekend met dit beleid.
• Het merendeel van de fertiliteitsartsen (69%) en een groot deel van de gynaecologen die fertiliteitsbehandelingen uitvoeren (40%) geeft aan dat er geen stoppen-met-roken protocol is voor paren met een zwangerschapswens.

Zorg dat de professionals op de hoogte zijn en kennis hebben van de beschikbare stoppen-met-roken begeleiding en materialen.

Stoppen-met-roken thema’s
Besteed ook aandacht aan specifieke stoppen-met-roken thema’s, zoals ‘derdehands rook’ en ‘minderen’. Hiermee informeer je zorgverleners over wat het thema inhoudt, waarom dit zo belangrijk is en wat de afspraken hierover zijn binnen het VSV. Lees hier meer over bij ‘kennisverspreiding’.

“Aan het begin van een VSV-vergadering presenteren we een drietal ‘wist-je-datjes’ over stoppen met roken.”
Klinisch verloskundige Irene Zuijdgeest

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk
presentaties
Voorbeeldpresentatie jeugdgezondheidszorg
Gebruik de voorbeeldpresentatie om het onderwerp te agenderen.
Bekijk
presentaties
Voorbeeldpresentatie geboortezorg
Gebruik de voorbeeldpresentatie om het onderwerp te agenderen.
Bekijk