Zorgpad Rookvrije Start

Monitor Rookvrije Start

Iedere twee jaar wordt de monitor Rookvrije Start door het Trimbos-instituut uitgevoerd. Deze monitor brengt in kaart hoe de stoppen-met-roken begeleiding binnen VSV’s in Nederland is geregeld en in hoeverre dit wordt uitgevoerd. In 2019 is de eerste meting gedaan en in 2021 is een herhaalmeting uitgevoerd.

Monitor Rookvrije Start als evaluatie

Als er voldoende zorgverleners van jouw eigen VSV de monitor Rookvrije Start invullen, dan kan jouw VSV een uitdraai krijgen van de resultaten van jouw eigen VSV. Daarmee krijg je inzicht in hoe de stoppen-met-roken begeleiding binnen jouw VSV is geregeld en in hoeverre dit wordt uitgevoerd.

De monitor Rookvrije Start onderzoekt:

De monitor Rookvrije Start wordt uitgevoerd met behulp van een online vragenlijst onder stafleden en onder zorgverleners:

  • Een van de personen die het beste op de hoogte is van het stoppen-met-roken beleid binnen hun VSV krijgt vragen over de ontwikkeling van het beleid, ontwikkeling van zorgpaden en afspraken over de overdracht. Eén persoon vult deze beleidsvragen namens het VSV in.
  • Geboortezorgprofessionals (verloskundigen, gynaecologen, fertiliteitsartsen, verpleegkundig specialisten, kraamverzorgenden en kinderartsen) krijgen vragen over het werken in de praktijk, registratie van de rookstatus, overdracht van de rookstatus en doorverwijzing.

Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van de laatste monitor? De resultaten worden beschreven in de factsheet ‘Stoppen-met-roken begeleiding binnen het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV)’. Hierin lees je onder andere hoeveel VSV’s al een stoppen-met-roken beleid hebben, of er zorgpaden aanwezig zijn en hoe de gespreksvoering in de praktijk gaat.

Vragen?

Wil je meer weten over deelname aan de monitor Rookvrije Start? Neem dan contact op via het contactformulier.

Materialen

documenten
Factsheet Monitor Rookvrije Start 2021
Bekijk
documenten
Factsheet Monitor Rookvrije Start 2019
Bekijk