Zorgpad Rookvrije Start

Registreren

Uit de monitor Rookvrije Start blijkt dat de rookstatus van de zwangere vrouw door zorgverleners vaak geregistreerd wordt. Uit onderzoek en de praktijk weten we dat vervolgstappen minder vaak geregistreerd worden.

  • Maak met zorgverleners de afspraak dat zij gegevens uit de intake, de follow-up en het gesprek over rookvrij blijven na de zwangerschap structureel noteren.
  • Zorg dat er in het dossier vaste velden zijn voor de intake, de follow-up en het gesprek over rookvrij blijven na de zwangerschap.

Wat kan je regelen?

Voor een goede follow-up tijdens en na de zwangerschap is het belangrijk om zicht te blijven houden op het stoppen-met-roken proces en de stappen die de (aanstaande) ouder gezet heeft. Een goede registratie draagt hieraan bij. Zorg er daarom voor dat zorgverleners weten wat ze moeten registreren en daarvoor ook voldoende mogelijkheden hebben in het dossier.

  • Maak onderling afspraken over niet alleen het documenteren van de intake, maar ook het stoppen-met-roken gesprek, de resultaten en vervolgens de follow up.
  • Zorg dat in het dossier vaste velden komen voor niet alleen de intake, maar ook de vervolgacties, de follow up en het gesprek over rookvrij blijven na de zwangerschap. Het stimuleert de zorgverlener het stoppen met roken proces systematisch te vervolgen.
Welke items moeten zorgverleners kunnen registeren?
In de zorgpaden vind je diverse roze buttons ‘registratie’. Klik op deze buttons om te zien welke items geregistreerd moeten kunnen worden. Maak met elkaar afspraken over de wijze waarop deze items geregistreerd kunnen worden. Maak bijvoorbeeld meer gebruik van open velden in de dossiers.

Rookstatus overdragen

Zwangere vrouwen die roken komen tijdens het doorlopen van het stoppen-met-roken zorgpad vaak in contact met verschillende zorgverleners. De onderlinge samenwerking en afstemming tussen zorgverleners werkt beter als de documentatie in het dossier adequaat is en goed overgedragen kan worden.

  • Zorg bij het maken van brieven voor de overdracht dat de vaste velden (zie hierboven) daar ook terecht komen.
  • Stem zo mogelijk de dossiers op elkaar af in het VSV. Hier wordt ook landelijk aan gewerkt in samenwerking met Babyconnect.

Beleid monitoren en evalueren

Registratie kan gebruikt worden om het stoppen-met-roken beleid te monitoren en evalueren. Je kunt bijvoorbeeld in de dossiers nagaan hoe en wat er geregistreerd wordt. Dit kan een aanknopingspunt zijn om met zorgverleners te praten over hoe de stoppen-met-roken begeleiding in de praktijk gaat.
Als er goed geregistreerd wordt, kunnen de gegevens gebruikt worden om de urgentie van stoppen-met-roken beleid binnen het VSV te benadrukken. Breng bijvoorbeeld het percentages rokers in kaart onder de paren met vruchtbaarheidsproblemen of onder de zwangere vrouwen met een foetus met groeiachterstand.

“Wij zijn in onze registratiesystemen nagegaan hoeveel zwangere vrouwen rookten. Daarbij hebben we ook gekeken naar kinderen met een te laag geboortegewicht en sterfte rondom de geboorte. Schrikbarend veel moeders bleken te roken, met name van de kinderen met een te laag geboortegewicht. Maar ook in 38% van de gevallen van sterfte rookte de moeder. Echt ontzettend veel.”

Uit een interview met Irene Zuijdgeest, klinisch verloskundige

In jouw beleidsplan

Maak afspraken over wat iedere zorgverlener moet registreren, welke systemen hiervoor gebruikt worden en welke acties ondernomen moeten worden om de registratie goed te regelen. Leg deze afspraken vast in het beleidsplan.

Tips!

  • Maak gebruik van de mogelijkheid om het rookgedrag in MOSOS te registreren. Dit is ontwikkeld binnen VSV Apeldoorn maar landelijk te gebruiken.
  • In obstetrisch HIX is er een voorbeeld beschikbaar vanuit Heerenveen waarin naast de intake ook velden zijn gemaakt voor verwijzen, follow up en het gesprek over rookvrij blijven na de zwangerschap.

Materialen

documenten
Interview met ambassadeur Irene Zuijdgeest (klinisch verloskundige)
Bekijk