Zorgpad Rookvrije Start

Scholing en materialen

Het is belangrijk dat zorgverleners voldoende middelen, kennis en vaardigheden hebben om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. Het helpt als zij enthousiast zijn over het onderwerp, ervaren dat hun gesprekken ertoe doen en een goede relatie met de (aanstaande) ouder kunnen ontwikkelen en behouden. Daarvoor is een brede scholing nodig voor alle betrokken zorgverleners uit de geboortezorg.

  • Inventariseer wie de e-learning of training Rookvrije Start heeft gevolgd
  • Bied alle zorgverleners de mogelijkheid om de e-learning of training Rookvrije Start te volgen
  • Verspreid de bureaukaarten, de gesprekskaart en folders voor (aanstaande) ouders onder alle zorgverleners

Wat kan je regelen?

Voor het organiseren van scholing en materialen is het handig om als eerste stap te bekijken wie al welke scholing heeft gevolgd en welke materialen al worden ingezet.

Heeft nog niet iedere zorgverlener scholing gevolgd?

Start dan al in een vroeg stadium met het aanbieden van de e-learning Rookvrije Start en de e-learning Begrijpelijk Communiceren voor alle zorgverleners. Deze e-learnings geven al veel informatie en voorbeelden over stoppen met roken tijdens en na de zwangerschap en hoe je hierover een gesprek kunt voeren. Ze zijn eenvoudig toegankelijk voor heel je VSV.

Hebben alle zorgverleners de beide e-learnings al gevolgd?

Inventariseer dan of verdere scholing gewenst is. Motiverende Gespreksvoering vraagt veel oefening. De Taskforce Rookvrije Start biedt hiervoor een training Rookvrije Start, voor zowel verloskundigen en gynaecologen als kraamverzorgenden en ook voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg. Heb je de mogelijkheid, bied deze training dan in een vroeg stadium aan.

Beschikt nog niet iedereen over materialen?

Bekijk dan in de toolkit Rookvrije Start welke materialen je binnen jouw VSV wilt inzetten en verspreid deze onder alle zorgverleners. Deze materialen kunnen de zorgverlener helpen om een (aanstaande) ouder te motiveren om te stoppen met roken, hem/haar hierin te ondersteunen en waar nodig door te verwijzen. Het helpt daarom als je materialen zoals de bureaukaart, de gesprekskaart en folders voor (aanstaande) ouders al in een vroeg stadium verspreid.

Uit de praktijk
“Scholing voor stoppen-met-roken-gespreksvoering is een van de speerpunten van onze werkgroep. Zo is de e-learning door veel medewerkers gedaan en is er een gezamenlijke training georganiseerd. Met 32 deelnemers waren de verschillende beroepsgroepen uit het VSV goed vertegenwoordigd. Door de training met veel verschillende zorgprofessionals samen te doen draagt het ook bij aan de samenwerking. Zorgprofessionals leren elkaar beter kennen en de lijntjes worden korter. De training werd gratis aan de deelnemers aangeboden en deelnemers ontvingen er accreditatiepunten voor. De belangstelling was groot.”
Bewustwording
Om effectief te zijn in de gespreksvoering, moet je intrinsiek het gevoel hebben dat je een (aanstaande) ouder die rookt moet helpen en moet dit gesprek niet iets zijn dat je is opgelegd. Niet iedere zorgprofessional ziet een (aanstaande) ouder die rookt als een verslaafde die hulp nodig heeft. Een eerste stap is daarom bewustwording van de gevoelens die een zorgverlener heeft bij een (aanstaande) ouder die rookt, bewustwording dat het om een verslaving gaat. Scholing kan daarbij helpen.

In jouw beleidsplan

Maak afspraken over scholing en materialen. Spreek af wie welke scholing gaat volgen en welke materialen beschikbaar worden gesteld. Kijk daarbij niet alleen naar de bestaande medewerkers, maar ook naar hoe je dit voor nieuwe medewerkers wilt doen. Neem deze afspraken op in je beleidsplan.

Bij Scholing en Materialen zie je welke mogelijkheden er zijn en wat je hiervoor in je beleid kunt doen.

Een voorbeeld van hoe je scholing en materialen in je beleidsplan kunt opnemen:

Het VSV zorgt voor passende opleiding en training van klinische en niet-klinische medewerkers.

1. Alle medewerkers van het VSV zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en kinderartsen, weten wat eerstehands, tweedehands en derdehands rook is, zij begrijpen dat roken een verslaving is en zij weten waar de beweging een rookvrije start voor staat.

2. Alle zorgverleners van het VSV hebben de e-learning Rookvrije Start en de e-learning Begrijpelijk gevolgd. Zij kennen de verwijsmogelijkheden van het addendum en de mogelijkheid van NVM gebruik in de zwangerschap.

3. Een kernteam volgt de verdiepende training in motiverende gespreksvoering, de training Rookvrije Start. Dat kernteam bestaat in ieder geval uit: uit elke verloskundige praktijk een lid, alle klinisch verloskundigen die polikliniek doen, 2 gynaecologen, een kernteam kraamverzorgenden, een kernteam jeugdverpleegkundigen, 2 jeugdartsen en 1 kinderarts.

4. De betrokken stoppen-met-roken-coaches (GGD, huisartsenpraktijk ondersteuners, medewerkers rookstoppoli’s, verslavingszorg) naar wie zwangere vrouwen worden verwezen in het VSV hebben (na)scholing gevolgd over zwangerschap en roken en het gebruik van NVM in de zwangerschap.

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk