Zorgpad Rookvrije Start

Verwijsaanbod

Zorgverleners geven aan niet altijd te weten naar wie ze kunnen verwijzen voor intensieve begeleiding bij stoppen met roken. Dat blijkt uit de monitor Rookvrije Start. Als werkgroep zorg je er daarom voor dat alle zorgverleners weten naar wie ze (aanstaande) ouders kunnen verwijzen en wat die begeleiding inhoudt.

  • Maak zorgverleners bekend met de verwijsmogelijkheid naar Rookvrije Ouders
  • Neem contact op met stoppen-met-roken begeleiders in de regio en maak afspraken over verwijzen

Wat kan je regelen?

Communiceer in een vroeg stadium met de zorgverleners uit het VSV hoe je kunt verwijzen.

  • Hebben jullie een stoppen-met-roken coach of -poli voor jullie VSV? Of is er een goede samenwerking met huisartsen en verslavingsartsen? Zorg ervoor dat het VSV daarvan op de hoogte is en weet wat de begeleiding inhoudt.
  • Is er nog geen verwijsaanbod? Je kunt de telefonische coaching Rookvrije Ouders implementeren.
  • Zorg zoveel mogelijk voor ‘warme verwijzing’ waarbij je als zorgverlener zelf de ouder aanmeldt, en de coach vervolgens contact opneemt met de ouder.
  • Maak afspraken met de stoppen-met-roken begeleider over een terugkoppeling. Na doorverwijzen is het belangrijk om het proces te volgen zodat je de ouder kunt blijven ondersteunen bij rookvrij blijven.

Bekijk in het linker menu onder ‘Rookvrije Ouders’, ‘Huisarts/POH’ en ‘Verslavingszorg’ hoe je dit aanpakt en wat je over het verwijsaanbod in jouw stoppen-met-roken beleid kunt opnemen.

“Er zijn zoveel manieren van ondersteuning. Als je mensen dan zo ver hebt dat ze willen stoppen, dan moet je gelijk kunnen zeggen bij wie ze voor extra hulp terecht kunnen.”

Uit een interview met Carole Lasham, kinderarts en ambassadeur Rookvrije Start

In jouw beleidsplan

Neem in het beleidsplan op welke mogelijkheden voor stoppen-met-roken begeleiding er binnen het VSV zijn en welke afspraken er met deze begeleiders zijn gemaakt. Leg hierin ook de afspraken vast die je maakt over het inzetten en implementeren van Rookvrije Ouders.

Kwaliteitsregister en sociale kaart
Het kwaliteitsregister Stoppen met Roken is een lijst waarop gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders staan. Het kwaliteitsregister maakt duidelijk welke professionals intensieve stoppen-met-rokeninterventies aanbieden waarvan bewezen is dat het werkt. Zo zijn alle coaches van Rookvrije Ouders ook in dit register te vinden. Je vindt de stoppen-met-roken begeleiders uit het kwaliteitsregister via de sociale kaart op www.ikstopnu.nl/hulp-in-de-buurt.

Tips!

  • Zorg voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek met de stoppen met roken-begeleiders of verslavingsarts in de regio. Nodig hem of haar bijvoorbeeld in jouw VSV uit. Het wordt zo laagdrempeliger voor zorgverleners om te verwijzen. Daarbij krijgen ze ook een realistisch beeld van het werk van de coach en kunnen ze dit beter uitleggen aan de (aanstaande) ouder om haar zo te motiveren.
  • De (vaste) stoppen-met-roken begeleider kan ook betrokken worden bij de ontwikkeling en implementatie van het stoppen-met-roken beleid. Soms zit de stoppen-met-roken begeleider in de werkgroep.

“Veel vrouwen willen bij voorkeur zelf proberen te stoppen met roken of dat met mijn begeleiding doen. Het lukt mij alleen om ze te motiveren voor een verwijzing als ik hen uitleg hoe een stoppen-met-roken coach werkt, wat zij goed kan en extra biedt. Het is voor veel vrouwen die roken een grote stap om opnieuw te durven vertrouwen op iemand die je steunt en niet veroordeelt. Want dat is vaak de reden voor terughoudendheid.”

Clasien van der Houwen, gynaecoloog