Zorgpad Rookvrije Start

Visie

Een goede eerste stap is om met je werkgroep een visie te formuleren en te laten onderschrijven door de leden van je VSV. Je kunt zo’n visie gebruiken om het onderwerp in een vroege fase te agenderen en samen te bespreken.

  • Formuleer een visie
  • Laat de visie door VSV-leden onderschrijven

Wat kan je regelen?

Met je werkgroep kun je uitgangspunten formuleren waarvoor je je gaat inzetten. Je kunt daarvoor onderstaande visie overnemen en daaraan uitgangspunten toevoegen die jouw VSV belangrijk vindt. Heb je een visie opgesteld? Zorg dan ook dat VSV-leden deze onderschrijven, zodat je als VSV gezamenlijk voor deze visie gaat staan.

Voorbeeld van een visie
Uitgangspunten VSV voor een rookvrije start:
– Roken en meeroken tijdens de zwangerschap is ongewenst en risicovol voor zowel moeder als baby, daarom motiveren alle zorgverleners binnen het VSV zwangere vrouwen en hun partners om te stoppen met roken.
– Alle betrokken zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg) scholen zich in motiverende gespreksvoering via de e-learning en voor een specifieke groep uitgebreidere trainingen.
– Alle betrokken zorgverleners werken mee aan de zorgpaden inclusief de indicaties voor verwijzingen, zorgen voor adequate dossiervoering en helpen mee aan evaluaties.
– Zorgverleners van het VSV roken niet of stoppen met roken, in elk geval roken zij niet bij klanten en ruiken niet naar rook.
– Het VSV en haar zorgverleners werken mee aan een rookvrije generatie.

In jouw beleidsplan

Stel gezamenlijk de visie op en noteer de uitgangspunten waarvoor je je gaat inzetten in het beleidsplan.

Tips!