Zorgpad Rookvrije Start

Voorbeeld uitgangspunten beleid

Uitgangspunten voor het stoppen-met-roken beleid kunnen heel uitgebreid zijn. Ga je net beginnen aan het opzetten van je beleid? Kies dan een paar punten uit waaraan je gaat werken. Heb je al beleid? Dan kan je met onderstaande voorbeelden bekijken waar je in je beleid ook (nog) op zou kunnen focussen.

 • Binnen ons VSV maken wij ons sterk voor een rookvrije start voor ieder kind. We zetten ons in voor stoppen met roken door (aanstaande) ouders, het voorkomen van meeroken door zwangere vrouwen en het rookvrij blijven na de bevalling.
 • Het VSV identificeert alle tabaksgebruikers en levert passende zorg overeenkomstig de richtlijn (addendum).
 • Er zijn zorgpaden voor zwangere vrouwen en partners die roken in de zwangerschap en die in het half jaar voor of tijdens de zwangerschap zijn gestopt met roken. Ook is er een zorgpad voor roken voorgaand aan de zwangerschap en een zorgpad voor na de zwangerschap. In deze zorgpaden is follow up geborgd.
 • Ons VSV heeft gezamenlijk stoppen-met-roken beleid met de kraamzorg en JGZ.
 • Binnen ons VSV volgen alle betrokken zorgverleners de scholing van de Rookvrije Start (e-learnings en training).
 • Er is een overzicht van de mogelijkheden voor verwijzingen in de eigen regio zoals: de telefonische coaching Rookvrije Ouders, huisartspraktijken met stoppen-met-roken ondersteuning, rookstoppoli, verslavingszorg, hulp via GGD.
 • Ons VSV stelt de voorlichtingsmaterialen van de Rookvrije Start beschikbaar voor alle (aanstaande) ouders.
 • Nicotinevervangende middelen (NVM) worden aangeboden conform het zorgpad en het praktijkadvies NVM in de zwangerschap. De flyer over NVM is voor (aanstaande) ouders beschikbaar.
 • Alle (aanstaande) ouders hebben toegang tot stoppen-met-roken begeleiding. Indien hierin financiĆ«le of andere drempels zijn, worden deze gemeld aan de Taskforce Rookvrije Start.
 • De rookstatus van alle zwangere vrouwen en hun partners worden uniform in het dossier in het hele VSV genoteerd.
 • De interventies zoals motiverende gespreksvoering, een stopadvies en verwijzing, de resultaten en de follow up worden in het dossier genoteerd.
 • De actuele rookstatus wordt via de keten overgedragen: 1e, 2e, 3e lijn verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kindergeneeskunde, huisarts en stoppen-met-roken zorg.
 • Onze kraamzorgorganisaties maken afspraken met de kraamverzorgenden dat zij niet roken zolang zij in het kraamgezin werken. Ook niet op weg ernaar toe of in de pauze (in verband met derdehands rook en voorbeeldgedrag).
 • Onze kraamzorgorganisaties maken vooraf (tijdens de intake) afspraken met de (aanstaande) ouders om te zorgen voor een rookvrije werkplek voor de kraamverzorgende.
 • Ons VSV evalueert jaarlijks de stoppen-met-roken begeleiding en stelt het beleid hierover zo nodig bij.

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk