Zorgpad Rookvrije Start

Werkgroep / lokale taskforce

Je hebt een (VSV-brede) werkgroep / lokale taskforce nodig die zich gaat bezighouden met het opstellen en implementeren van gezamenlijk stoppen-met-roken beleid (voor, tijdens en na de zwangerschap).

 • Stel een werkgroep / lokale taskforce samen
 • Maak een plan van aanpak / stel een beleidsplan op
 • Agendeer stoppen-met-roken zorg in jouw VSV

Wat kan je regelen?

Met de werkgroep doorloop je alle stappen om het stoppen-met-roken beleid te ontwikkelen en te implementeren. Deze werkgroep stelt onder andere de plannen op, communiceert deze, agendeert het onderwerp, inventariseert behoeften, implementeert plannen en evalueert het beleid. Een eerste stap om tot stoppen-met-roken beleid te komen is daarom het samenstellen van een werkgroep. Is deze werkgroep samengesteld, dan kan je gezamenlijk afspraken maken over wat jullie als werkgroep willen realiseren en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Samenstelling van de werkgroep

 • De werkgroep bestaat uit een kerngroep zoals een verloskundige 1e en 2e lijn, een gynaecoloog en een afgevaardigde van de kraamzorg.
 • Betrek daarnaast een grotere groep uit de andere disciplines, zoals een fertiliteitsarts, (O&G-)verpleegkundige, huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Betrek zorgverleners die stoppen-met-roken zorg bieden
Werk je samen met stoppen-met-roken begeleiders zoals coaches, huisarts/POH en verslavingszorg? Betrek hen bij de ontwikkeling van het beleid (zie het figuur hieronder). Zij spelen een belangrijke rol bij de intensieve begeleiding van zwangere vrouwen die roken en er wordt vaak naar hen verwezen. Nodig hen uit voor deelname in de werkgroep en maak gezamenlijke afspraken over overdracht en verwijzing.

“Ik ben er trots op dat we ongeveer alle beroepsgroepen in onze werkgroep hebben. Ook een stoppen-met-roken coach en huisarts. Met de groep komen we eens in de zoveel tijd bij elkaar en met een kerngroep komen we vaker bij elkaar. Zichtbaar zijn en een eenheid vormen is belangrijk, zodat iedereen zich betrokken voelt. We maken bijvoorbeeld een groepsfoto om te benadrukken dat we een groep zijn.”

Noor Rikkers, kinderlongarts LUMC

Maak gebruik van ondersteuning en ontvang een vergoeding voor je tijd.
De Taskforce Rookvrije Start kan jullie werkgroep praktisch ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van het stoppen-met-roken beleid. Deze ondersteuning is kosteloos en we kunnen hiervoor een vergoeding bieden. Lees hier meer over ondersteuning en vergoeding.

Organisatie van de werkgroep

 • Spreek af wie waarvoor verantwoordelijk is en zorg steeds voor commitment in de achterban.
 • Stel een beleidsplan en een implementatieplan op.
 • Ga ervan uit dat je in het eerste jaar minimaal 4 keer bijeen moet komen, in volgende jaren minimaal 2 keer per jaar. Kies met welke afgevaardigden je dat doet.
 • Stel doelen voor een komende periode en deel structureel (tastbare) resultaten met elkaar. Dit helpt om elkaar enthousiast te houden.
 • Agendeer stoppen-met-roken zorg herhaaldelijk in je VSV.
 • Bewaak de voortgang van de implementatie. Evalueer jaarlijks en stel je beleidsplan bij. Rapporteer hierover aan je VSV.

In jouw beleidsplan

Noteer wie deel uitmaken van de werkgroep. Maak afspraken over de rol en de organisatie van de werkgroep en leg deze vast in het beleidsplan.

Tips!

 • Aanmelden als ambassadeur en lokale taskforce
  De leden kunnen zich aanmelden als ambassadeur Rookvrije Start en de werkgroep kan zich aanmelden als lokale Taskforce. Zo worden jullie zichtbaar op de landkaart en kunnen jullie gratis materialen en ondersteuning krijgen. Een ambassadeur heeft gratis toegang tot de e-learnings voor zichzelf en 10 collega’s. Ook blijven jullie automatisch via de nieuwsbrief Rookvrije Start op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zoals nieuwe materialen of scholing.
 • Maak gebruik van halffabricaten flyers en posters om jullie lokale taskforce zichtbaar te maken.
 • Sluit aan bij aanpak Kansrijke Start
  Is er een werkgroep of lokale coalitie Kansrijke Start? Zorg dan voor integratie of samenwerking. Stoppen met roken is een onderwerp dat goed past binnen de Kansrijke Start.
 • Gebruik de voorbeeldpresentatie!
  Heb je nog geen beleid of werkgroep? Dan kun je de voorbeeldpresentatie (powerpoint) gebruiken om het onderwerp tijdens een VSV-vergadering te agenderen.

Materialen

documenten
Factsheet Monitor Rookvrije Start 2021
Bekijk
presentaties
Voorbeeldpresentatie geboortezorg
Gebruik de voorbeeldpresentatie om het onderwerp te agenderen.
Bekijk
presentaties
Voorbeeldpresentatie jeugdgezondheidszorg
Gebruik de voorbeeldpresentatie om het onderwerp te agenderen.
Bekijk
documenten: Folders
Folder ondersteuningsaanbod VSV en JGZ
Deze folder geeft informatie over het ondersteuningsaanbod bij VSV en JGZ.
Bekijk
documenten: Folders
Flyer Werkbezoek landelijke Taskforce
Op deze flyer vind je meer info over het doel en de inhoud van een werkbezoek van de landelijke Taskforce aan een werkgroep of lokale taskforce.
Bekijk