Zorgpad Rookvrije Start

Rookvrij VSV

Als je een eind op weg bent met het maken en implementeren van stoppen-met-roken beleid, dan kan je met jouw VSV officieel rookvrij worden. Daarmee toon je aan je VSV zich structureel inzet voor stoppen-met-roken beleid, daarvoor verschillende middelen inzet binnen de eigen organisatie en hierin een voorbeeldfunctie heeft. Zo werk je als VSV mee aan een rookvrije zorg en een rookvrije generatie.

 • Vraag een audit aan om een rookvrij VSV te worden
 • Maak afspraken over een gezonde werkplek en een rookvrije omgeving

Wat kan je regelen?

Toewerken naar een rookvrij VSV doe je vaak pas nadat het stoppen-met-roken beleid al aardig in het VSV is ingebed. Via een audit kan je zien hoe ver je al op weg bent naar een rookvrij VSV. Bekijk met behulp van deze audit wat je nog kunt doen om een rookvrij VSV te worden.

Belangrijke punten voor een rookvrij VSV zijn:

 • Bestuur en commitment: Zorg bijvoorbeeld dat je als VSV een werkgroep hebt die de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het stoppen-met-roken beleid op zich neemt. En laat de organisatie en medewerkers zich aan het rookvrij beleid commiteren. Zie hiervoor ook ‘Werkgroep’ en ‘Visie’.
 • Communicatie: Informeer medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners structureel over het rookvrij beleid en de stoppen-met-roken begeleiding. Zie hiervoor ook ‘Communicatie’.
 • Opleiding en training: Zorg voor structurele scholing van alle medewerkers in het rookvrij beleid, het stoppen-met-roken beleid en in de manier waarop zij hieraan kunnen bijdragen. Zie hiervoor ook ‘Scholing en materialen’.
 • Identificatie, diagnostiek en stoppen-met-roken begeleiding: Zorg ervoor dat er zorgpaden zijn voor vrouwen die roken in de zwangerschap, voor partners, en voor vrouwen en/of partners die minder dan 6 maanden geleden zijn gestopt met roken. Laat medewerkers volgens deze zorgpaden werken en zorg ervoor dat zij de rookstatus en rookgeschiedenis uitvragen en registreren, en verwijzen naar begeleiding als dit nodig is. Zie hiervoor ook ‘Zorgpaden ontwikkelen’, ‘Verwijsaanbod’ en ‘Registreren’.
 • Rookvrije omgeving: Stimuleer de eigen organisatie en grotere organisaties waar het VSV deel van uitmaakt om rookvrij te worden. Verspreid informatie hierover door het gebruik van materialen op terreinen, in de wachtkamers en in de spreekkamers, zoals borden voor een rookvrij terrein, folders voor ouders of gesprekskaarten voor medewerkers.
 • Gezonde werkplek: Creëer een gezonde werkplek door duidelijke afspraken te maken over het niet-roken van medewerkers tijdens het werk en door hen te stimuleren en hulp aan te bieden om zelf te stoppen met roken.
 • Maatschappelijke betrokkenheid: Werk samen met andere zorginstellingen en gemeenten om het rookvrij beleid te stimuleren en mee te werken aan een rookvrije generatie. Zie hiervoor ook de website van de Rookvrije Generatie.
 • Monitoring en evaluatie: Monitor en evalueer de implementatie van het rookvrij beleid. Zie hiervoor ook ‘Monitoren en evalueren’. Richt hierbij niet alleen op het evalueren van het stoppen-met-roken beleid, maar ook op het evalueren van de belangrijke punten voor een rookvrij VSV die hier zijn genoemd.

Met veel van deze belangrijke punten ben je al bezig als je stoppen-met-roken beleid ontwikkelt. Informatie over deze punten vind je in deze handreiking ook terug onder ‘Beleid’. Wil je voor een rookvrij VSV gaan en ook inzetten op een rookvrije omgeving en een gezonde werkplek? Klik dan links in het menu op ‘Rookvrije organisatie’ voor meer informatie hierover.

In jouw beleidsplan

Vraag de audit Rookvrij VSV aan en inventariseer wat jullie kunnen doen om een rookvrij VSV te worden en blijven. Maak hierover afspraken en leg deze vast in het beleidsplan.

Tips!

 • Zorg voor draagvlak binnen de organisatie door medewerkers bij een rookvrij VSV te betrekken en hen hier goed over te informeren.