Zorgpad Rookvrije Start

Aanpak

Je vindt hier een overzicht van verschillende stappen die je kunt zetten om stoppen-met-roken beleid voor jouw JGZ-organisatie te regelen. We geven aan welke stappen je het beste in de basis kunt oppakken en welke vervolgstappen je daarna kunt zetten. Ga zelf na welke onderdelen voor jouw JGZ-organisatie relevant zijn. Links in het menu vind je een verdere toelichting op de verschillende onderdelen.

Als eerste heb je een of meerdere verantwoordelijken voor het stoppen-met-roken beleid nodig, die zich zullen inzetten voor het ontwikkelen en implementeren van het stoppen-met-roken beleid. Het liefst met een opdracht vanuit het management, zodat er voldoende mandaat is om dit neer te zetten. Stel een beleidsplan of plan van aanpak op met een tijdlijn. In het eerste jaar ligt je prioriteit bij het formuleren van doelstellingen, het ontwikkelen van een zorgpad (zorgproces) en zorgen voor scholing en materialen. Communicatie binnen de eigen organisatie is hierbij belangrijk. Vervolgstappen voor het tweede jaar zijn registratie en overdracht, monitoring, netwerksamenwerking, en verder werken aan implementeren.

Klik links in het menu op ‘Stappen eerste jaar’ en ‘Vervolgstappen’ voor meer informatie over deze stappen. Een kort overzicht van alle stappen kan je downloaden door te klikken op de afbeelding hieronder.

Klik links in het menu op ‘Stappen eerste jaar’ en ‘Vervolgstappen’ voor meer informatie over deze stappen. Een kort overzicht van alle stappen kan je downloaden door te klikken op de afbeelding hieronder.

Materialen

documenten
Overzicht zorgpad Rookvrije Start voor de JGZ
Bekijk