Zorgpad Rookvrije Start

Samenstellen van een werkgroep

Vindt het MT het ook belangrijk om met stoppen-met-roken beleid aan de slag te gaan? Een goede stap is dan het samenstellen van een werkgroep of het aanwijzen van een aandachtsfunctionaris. Het helpt als de werkgroep of aandachtsfunctionaris een duidelijke opdracht krijgt van het MT.

 • Stel een werkgroep samen of wijs een aandachtsfunctionaris aan.
 • Zorg voor mandaat vanuit het MT.
 • Meld je aan als ambassadeur Rookvrije Start.

Samenstelling van de werkgroep

 • De werkgroep bestaat idealiter uit verschillende disciplines, zoals jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist, teamassistent, gezondheidsbevorderaar, thuisbegeleiders, etc. Dit zorgt voor een breed draagvlak.
 • Kijk hierbij ook naar de ambassadeurs rookvrije start binnen de organisatie.

Mogelijke taken van de werkgroep

 • Spreek af wie waarvoor verantwoordelijk is en zorg steeds voor commitment in de organisatie en bij het management.
 • Stel een plan van aanpak of beleidsvoorstel op en stem dit af met het MT.
 • Ga ervan uit dat je in het eerste jaar minimaal 6 keer bijeen moet komen, in volgende jaren minimaal 4 keer per jaar. Kies met welke afgevaardigden je dat doet.
 • Stel doelen voor een komende periode en deel structureel (tastbare) resultaten met elkaar. Dit helpt om elkaar enthousiast te houden.
 • Agendeer stoppen-met-roken zorg herhaaldelijk in je JGZ-organisatie.
 • Bewaak de voortgang van de implementatie. Evalueer jaarlijks en stel je beleidsplan bij. Rapporteer hierover aan je management.

Tips!

 • Mandaat vanuit MT. Uit de werkbezoeken aan JGZ-organisaties komt naar voren dat een werkgroep pas goed functioneert als het een duidelijke opdracht/ mandaat vanuit het MT meekrijgt. Zorg dat dit geregeld is (zie ook ‘In gesprek met het MT‘).
 • Aanmelden als ambassadeur. Leden van de werkgroep of de aandachtsfunctionaris kunnen zich aanmelden als ambassadeur Rookvrije Start. Een ambassadeur heeft gratis toegang tot de e-learnings voor zichzelf en 10 collega’s. Ook blijf je automatisch via de nieuwsbrief Rookvrije Start op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zoals nieuwe materialen of scholing.
 • Sluit aan bij de aanpak Kansrijke Start en/of een lokaal preventieakkoord. Is er een werkgroep of lokale coalitie Kansrijke Start in jullie regio? Of zet de gemeente binnen een lokaal preventieakkoord in op stoppen met roken? Zorg dan voor integratie of samenwerking. Stoppen met roken is een onderwerp dat goed past binnen de Kansrijke Start en binnen de lokale preventieakkoorden.

Materialen

documenten
Verkenning JGZ
Dit is een verkenning naar de praktijk en het formele beleid in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op het gebied van preventie van meeroken door kinde...
Bekijk
documenten
Handreiking Rookvrij opgroeien
De nieuwe handreiking Rookvrij Opgroeien voor de JGZ (0-12 jaar) ondersteunt JGZ-professionals bij het gesprek met ouders over stoppen m...
Bekijk
presentaties
Voorbeeldpresentatie jeugdgezondheidszorg
Gebruik de voorbeeldpresentatie om het onderwerp te agenderen.
Bekijk