Zorgpad Rookvrije Start

Begrijpelijk communiceren

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Een deel van deze groep mensen is laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Het is altijd belangrijk om duidelijke communicatie toe te passen. Besteed daarom ook aandacht aan begrijpelijk communiceren met ouders die roken.

  • Verspreid de beeldverhalen over stoppen met roken tijdens de zwangerschap voor een zwangere vrouw met partner, stoppen met roken tijdens de zwangerschap voor een zwangere vrouw zonder partner en rookvrij blijven na de zwangerschap. In deze verhalen wordt op een begrijpelijke manier uitleg gegeven over stoppen met roken en rookvrij blijven. Ze zijn in elk gesprek en voor iedere rokende vrouw inzetbaar. Lees er meer over in de beknopte handleiding met voorbeeldzinnen voor een gesprek.
  • Je kunt medewerkers ook wijzen op de geanimeerde versies van de beeldverhalen. Deze zijn beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Berbers en Turks. Tijdens een consult kan je een stukje van deze filmpjes laten zien of je kan de link van de animatie naar de ouder toesturen.
  • Zet de koolmonoxide (CO)-meter in als visueel hulpmiddel in het gesprek met ouders die roken. Het laat zien hoeveel CO in de adem van de ouder zit. In de handleiding CO-meter en op de instructiekaart lees je hier meer over. Heb je interesse in het gebruiken van de CO-meter? Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier.
  • Laat alle medewerkers de e-learning Begrijpelijk Communiceren maken. In deze e-learning wordt uitgelegd hoe je ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden kunt herkennen en hoe je aan kunt sluiten bij de persoon tegenover je. Ook wordt uitgelegd hoe je materialen zoals de beeldverhalen en de CO-meter kunt toepassen in een gesprek over stoppen met roken.
Bereiken van kwetsbare ouders
Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het bereiken van (aanstaande) ouders voor, tijdens en na de zwangerschap. Een netwerkkaart om met ouders meer zicht te krijgen op steun in hun omgeving, en een zelfscan om aan de hand van stellingen te reflecteren op wat je doet en kunt doen om ouders te bereiken.
Deze netwerkkaart en de zelfscan zijn ontwikkeld en getest door ouders, ervaringsdeskundigen, coƶrdinatoren van informele hulporganisaties, kraamverzorgenden, verloskundigen, gynaecologen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, gezinsbehandelaars, opleiders en brancheorganisaties. Beide bieden praktische tips en handvatten, die je kunnen helpen om kwetsbare ouders beter te bereiken en ondersteunen.

Materialen

documenten: Overig
Beeldverhaal na de zwangerschap
In dit boekje (beeldverhaal) wordt een verhaal verteld aan de hand van afbeeldingen en eenvoudige teksten. De hoofdpersonen, Wendy en Steven, heb...
Bekijk
documenten
Handleiding Beeldverhalen
Als zorgverlener zet je je in om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. Loop je er weleens tegenaan dat jouw boodschap niet go...
Bekijk
documenten
Handleiding CO-meter
Als zorgverlener zet je je in om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken. De CO-meter is een visueel hulpmiddel dat ingezet kan ...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk