Zorgpad Rookvrije Start

Stappen eerste jaar

In het eerste jaar ligt je prioriteit bij het formuleren van doelstellingen, het ontwikkelen van een zorgpad (incl. verwijzen en terugvalpreventie) en zorgen voor scholing en materialen. Communicatie binnen de eigen organisatie is hierbij belangrijk.

1. Plan van aanpak

Allereerst is het van belang dat het MT de noodzaak inziet van stoppen-met-roken beleid en een werkgroep samenstelt die hiermee aan de slag gaat. Een van de eerste stappen van de werkgroep is vervolgens een plan van aanpak of beleidsvoorstel maken. Jullie formuleren een visie en doelstellingen en communiceren deze in de gehele organisatie. Zorg dat je alle ontwikkelingen deelt met de organisatie en het management zoveel mogelijk betrekt bij het beleid en de implementatie. Bedenk activiteiten om stoppen-met-roken zorg in je organisatie regelmatig te agenderen.

2. Zorgpad ontwikkelen (incl. verwijzen en terugvalpreventie)

Een belangrijke kern van het beleid is het ontwikkelen en implementeren van een zorgpad, een vertaalslag van richtlijnen of kwaliteitsstandaarden naar de praktijk. Je kunt het zorgpad Rookvrij opgroeien van deze website overnemen en de stappen uit het zorgpad verwerken in de standaard voor jouw JGZ-organisatie. Verwijzen en de terugvalpreventie zijn essentiële onderdelen van het zorgpad. Ga daar in een vroeg stadium mee aan de slag.

Verwijzen
In het zorgpad Rookvrij opgroeien geef je aan naar wie je een ouder voor stoppen-met-roken begeleiding kunt verwijzen. Hebben jullie een stoppen-met-roken coach of in jullie regio? Of is er een goede samenwerking met huisartsenpraktijken? Zorg ervoor dat je als JGZ-organisatie daarvan op de hoogte bent en weet wat de begeleiding inhoudt. Is er nog geen verwijsaanbod? Je kunt de telefonische coaching Rookvrije Ouders implementeren.
Terugvalpreventie / follow-up
Uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap blijkt dat 35% van de vrouwen die tijdens de zwangerschap gestopt is met roken, na de zwangerschap terugvalt. Om terugval te voorkomen, is het belangrijk om deze vrouwen te ondersteunen bij het rookvrij blijven. Daarom adviseren we om ook terugvalpreventie in het zorgpad op te nemen.
Ook voor ouders die blijven roken is follow-up belangrijk. Bij hen werk je op een constructieve manier naar een verwijzing als stoppen toch niet lukt of als minder roken het maximaal haalbare lijkt. Dit is een belangrijk onderdeel van het zorgpad. Er is scholing nodig om deze gesprekken goed te kunnen voeren. Communiceer het belang van goede follow-up in een vroeg stadium in je JGZ-organisatie.

3. Scholing en materialen

Naast het zorgpad zijn scholing en materialen een ander belangrijk onderdeel van het beleidsplan in de eerste fase. Het helpt als alle collega’s in de organisatie eenzelfde visie hebben en vaardig zijn in het motiveren van ouders om te stoppen met roken. Zo krijgen ouders steeds dezelfde informatie en zijn ze verzekerd van zorgverleners die hen niet veroordelen. Dat is een vaardigheid die je moet leren. Er zijn e-learnings en een training waarin je dit specifiek voor een rookvrije start kan leren. Als je de mogelijkheid hebt, bied deze e-learnings en training dan in een vroeg stadium aan. Laat je JGZ-organisatie verder ook in een vroeg stadium kennisnemen van de materialen voor ouders. Deze kunnen ondersteunen bij het gesprek over stoppen met roken.

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk