Zorgpad Rookvrije Start

Financiën

Idealiter zijn er financiële middelen voor de werkgroep om stoppen-met-roken beleid te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Is er geen financiering beschikbaar? Dan kan het zinvol zijn om andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken.

 • Bekijk de mogelijkheden voor financiering binnen de eigen organisatie.
 • Onderzoek de mogelijkheden tot financiering vanuit de gemeente of andere projecten binnen de eigen regio.
Ondersteuningsaanbod
Werk jij aan stoppen-met-roken zorg in jouw VSV of JGZ-organisatie? Of wil je hiermee aan de slag? Maak gebruik van onze ondersteuning en krijg hiervoor een vergoeding. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Wat kan je regelen?

Voor het regelen van financiering kijk je als eerste naar de mogelijkheden die de eigen organisatie heeft. Zijn er onvoldoende financieringsmogelijkheden binnen de organisatie? Dan kan je kijken of er andere mogelijke financieringsbronnen zijn. Een aantal mogelijkheden worden hier op deze pagina genoemd.

Mogelijke kosten van inzet op Rookvrij Opgroeien

Het is lastig om een concreet kostenplaatje te schetsen voor extra inzet op rookvrij opgroeien. Dit hangt er van af waar de organisatie voor kiest om op in te zetten. Hier staan een aantal mogelijke kostenposten op een rijtje.

 • Scholing
  Scholing is een concrete en deels blijvende kostenpost (nieuwe medewerkers, onderhoud bestaande medewerkers):
  – E-learning Rookvrije Start à 25 euro per persoon en e-learning Begrijpelijk communiceren à 15 euro per persoon. Beide e-learnings zijn gratis voor ambassadeurs en 10 collega’s.
  – Training Rookvrije Start (voor 10-12 deelnemers) à circa 1100 euro.
 • Tijdsinvestering werkgroep
  Hier kan een voorstel voor gedaan worden als er nog geen werkgroep is. Het is handig dat er een concreet doel is voor een werkgroep voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld 4 medewerkers (2 jeugdartsen, 2 jeugdverpleegkundigen), 2 uur per maand gedurende 2 jaar met doel… . Hierna zouden 1-2 ambassadeurs kunnen overblijven voor raadpleging.
 • Eventuele inzet leefstijlverpleegkundigen
  Gespecialiseerde leefstijlverpleegkundigen zouden een rol kunnen spelen in het bespreken van stoppen met roken, zoals zij dat ook bij overgewicht doen. Op dat moment is het een maatwerkproduct, op afspraak en specifieke vergoeding van de gemeente. Bij rokers kan nogal eens multiple problematiek spelen. Op het moment dat roken is besproken in een regulier consult kan daarna de leefstijlverpleegkundige de follow-up doen.
 • Rookvrij terrein
  Wil je ook de terreinen rookvrij maken? Dan heb je bijvoorbeeld bordjes nodig. Mogelijk heeft de gemeente hier financiering voor.
Uit de praktijk: op elke locatie één ambassadeur
Bij GGD Hart voor Brabant heeft op elke locatie één medewerker zich aangemeld als ambassadeur Rookvrije Start. Doordat per ambassadeur 10 collega’s gratis toegang kregen tot de e-learning, kon zo de hele organisatie kosteloos deelnemen aan de e-learning.

Mogelijke financieringsbronnen

Stoppen met roken kan opgepakt worden vanuit overkoepelende projecten of samenwerkingen, zoals de Rookvrije Generatie, lokale preventieakkoorden en Kansrijke Start. Dit biedt mogelijkheden om financiering te krijgen voor inzet op rookvrij opgroeien.

Gemeente

 • Veel gemeenten zijn aangesloten bij de Rookvrije Generatie en zoeken naar mogelijkheden om daaraan bij te dragen. Ga daarom het gesprek aan met gemeenten over samenwerking. Er zijn gemeenten die een projectleider op dit onderwerp aanstellen en/of financiering vrij maken voor scholing en materialen voor zorgverleners.
 • Gemeenten kunnen budget aanvragen voor de uitvoering van hun lokale preventieakkoorden. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een projectleider aanstellen. Je kunt contact opnemen met de projectleider van het lokale of regionale preventieakkoord om na te gaan wat de plannen zijn en of je hierbij met de werkgroep kunt aanhaken.

Kansrijke Start

Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start zijn verschillende lokale coalities gevormd. Zij richten zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Stoppen met roken past hier goed bij. Zoek de samenwerking met de lokale coalitie en ga na waar gezamenlijke inzet mogelijk is.

Uit de praktijk: Gemeenten financieren Rookvrije Generatie
De acht gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek hebben ‘de Rookvrije Generatie’ als speerpunt. De gemeenten financieren een GGD-projectmedewerker die de werkgroep uit het VSV ondersteunt, en zich inzet voor het rookvrij maken van o.a. sportclubs, kinderdagopvang en scholen. In juni ondertekenden ruim 30 partijen uit de regio, bestaande uit een achterban van 250.000 mensen, een convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. Partijen die het convenant ondertekenden, zijn o.a. de gemeenten, Tergooi, Jellinek, middelbare en basisscholen, kinderdagopvang, de voetbalfederatie, het Verloskundig Samenwerkingsverband en de huisartsenvereniging Gho-go (zie interview kinderarts Carole Lasham onderaan deze pagina).

In jouw beleidsplan

Beschrijf in het beleidsplan welke financiering nodig is voor uitvoering van het stoppen-met-roken beleid en hoe deze financiering geregeld kan worden.

Vergoeding van stoppen-met-roken begeleiding
Sinds januari 2020 wordt de stoppen-met-roken begeleiding van een (aanstaande) ouder door zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat niet meer ten koste van het eigen risico van de (aanstaande) ouder. Dit geldt voor de begeleiding en voor hulpmiddelen (zoals NVM) ter ondersteuning van deze begeleiding. Er zijn wel voorwaarden voor de vergoeding. Deze voorwaarden kunnen verschillen per zorgverzekering. Daarom is het belangrijk dat de (aanstaande) ouder de voorwaarden checkt bij de eigen zorgverzekeraar. Meer info voor (aanstaande) ouders over de vergoeding van stoppen met roken, vind je op www.ikstopnu.nl/stoppen-met-roken-vergoeding.

Materialen

documenten
Interview met ambassadeur Carole Lasham (kinderarts)
Bekijk