Zorgpad Rookvrije Start

Kennisverspreiding professionals

Als JGZ-organisatie kan je aan specifieke stoppen-met-roken thema’s aandacht besteden. Je kunt tijdens een vergadering of (intervisie)bijeenkomst zorgverleners informeren en bespreken hoe het thema binnen de stoppen-met-roken zorg beter neergezet kan worden. Een aantal belangrijke thema’s worden hieronder besproken.

Meeroken en derdehands rook

Bij veel zorgverleners is bekend dat meeroken schadelijk is, maar niet alle zorgverleners kennen derdehands rook en de risico’s hiervan. Zij kunnen daardoor ouders niet goed over derdehands rook informeren. En als de zorgverlener zelf rookt, dan kan hij/zij het kind ook zelf blootstellen aan derdehands rook. Zorg daarom dat zorgverleners goed geïnformeerd zijn over derdehands rook.

  • Veel ouders roken buiten. Informatie over derdehands rook is belangrijk om ouders te motiveren om helemaal te stoppen met roken. De animatie over derdehands rook voor ouders kan helpen bij het bespreken van het thema met de ouders zelf. Maak zorgverleners bekend met het filmpje, zodat zij dit aan ouders kunnen laten zien.
  • Zorg dat zorgverleners ook weten waarom het belangrijk is dat zij zelf niet roken tijdens werktijd. Je kan de animatie over derdehands rook voor professionals gebruiken om zorgverleners hierover te informeren.
  • Informeer zorgverleners meeroken en derdehands rook, de gevolgen hiervan voor kinderen en wat zij hieraan kunnen doen. Je kan hiervoor de infographic meeroken en de infographic derdehands rook gebruiken.
Filmpje over derdehands rook (voor zorgprofessionals)

Follow-up en terugvalpreventie

Stoppen met roken is een proces. Uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap blijkt dat 35% van de vrouwen die tijdens de zwangerschap stoppen met roken, hier na de bevalling weer mee begint. Een goede follow-up en terugvalpreventie, juist ook na de zwangerschap, zijn belangrijk om terugval te voorkomen en ouders te ondersteunen bij het rookvrij blijven.

Multiproblematiek

Ouders met multiproblematiek hebben mogelijk onvoldoende baat bij de standaard stoppen-met-roken interventies. Je kunt hen dan het beste verwijzen naar verslavingszorg. Verslavingszorg is gewend hulp te bieden aan mensen met multiproblematiek en om samen te werken met andere zorgverleners. Betrek hen bij de zorg voor kwetsbare ouders die roken en bespreek met alle zorgverleners wanneer en hoe zij naar verslavingszorg kunnen verwijzen.

E-sigaret

E-sigaretten zijn minder veilig dan eerder werd gedacht. Uitgaande van het voorzorgsprincipe is de Nederlandse volksgezondheid daarom het meest gebaat bij ontmoediging van het gebruik van e-sigaretten en het beperken van het gebruik tot de groep mensen die rookt en het echt niet lukt om te stoppen met roken met de bewezen effectieve hulpmiddelen. Maak dit kenbaar binnen de JGZ-organisatie en zorg dat dit advies in het beleid wordt opgenomen.

Nicotinevervangende middelen (NVM)

Stoppen-met-roken begeleiders en huisartsen kunnen NVM inzetten om ouders te ondersteunen bij het stoppen met roken. Met een combinatie van NVM en begeleiding heb je de meeste kans op een succesvolle stoppoging. Dit kan ouders over de drempel helpen om bijvoorbeeld met de telefonische coaching van Rookvrije Ouders te starten.

  • Zorg er daarom voor dat JGZ-professionals weten over de mogelijkheid van gebruik van NVM in combinatie met begeleiding. Bij het verwijzen van een (aanstaande) ouder naar een stoppen-met-roken coach kan de mogelijkheid worden genoemd. Adviseer zorgverleners om te verwijzen naar een stoppen-met-roken coach die ervaring heeft met NVM (zoals de coaches van Rookvrije Ouders).

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk
videos
Animatie derdehands rook (voor zorgprofessional)
In de animatie derdehands roken voor zorgprofessionals zie je waarom het belangrijk is om met ouders te praten over derdehands rook én waarom het...
Bekijk
videos
Animatie Rookvrije Ouders (voor ouders)
De animatie Rookvrije Ouders laat zien wat derdehands rook is en verwijst ouders naar effectieve hulp bij stoppen met roken. Het filmpje kan w...
Bekijk
documenten
Infographic meeroken
Deze infographic laat zien wat meeroken is en wat de risico’s zijn voor kinderen. Ook maakt de infographic inzichtelijk wat de prevalentie is van...
Bekijk
documenten
Infographic derdehands rook
Deze infographic laat zien wat derdehands rook is en waarom dit juist zo schadelijk is voor jonge kinderen. Ook maakt de infographic inzichtelijk...
Bekijk
documenten
Monitor Middelengebruik en Zwangerschap 2021
In deze factsheet presenteren we de meest recente cijfers over het middelengebruik van vrouwen en partners vóór, tijdens en na de zwangerschap in...
Bekijk