Zorgpad Rookvrije Start

Vervolgstappen

Heb je al stoppen-met-roken beleid? Hebben de jeugdartsen, -verpleegkundigen en/of assistenten scholing gevolgd en zijn de verwijzingen en de follow-up goed geregeld? Vervolgstappen zijn dan registratie, overdracht en monitoring, netwerksamenwerking en verder werken aan implementeren.

Registratie, overdracht en monitoring

Goed registreren en overdragen is noodzakelijk voor een goede follow-up en terugvalpreventie. Het helpt als de onderdelen van de intake en de follow-up vaste velden zijn in het dossier, die ook terugkomen bij overdrachten of gezamenlijke dossiers. Als dit niet optimaal werkt, spreek dan eerst af dat je in ieder geval notities maakt in een vrij deel, zodat je elkaar op de hoogte houdt van het proces. Registratiegegevens kan je ook gebruiken om het stoppen-met-roken beleid te monitoren. Evalueer wat er al goed gaat, waar nog knelpunten zitten en wat je kan doen om de stoppen-met-roken zorg (verder) te verbeteren.

Netwerksamenwerking

Samenwerking is op verschillende punten noodzakelijk. Een gezamenlijke visie over stoppen-met-roken zorg in de keten is belangrijk voor ouders zodat zij steeds dezelfde informatie krijgen. Verder zijn de overdrachten binnen de keten van belang, zodat de stoppen-met-roken zorg voor het individu gecontinueerd wordt. Tot slot kan je ook aan samenwerking denken met lokale stoppen met roken-coaches, de verslavingszorg en met de gemeente en initiatieven als Kansrijke Start. Aansluiting bij bestaande programma’s kan helpen om meer draagvlak en eventueel financiering voor je stoppen-met-roken beleid in de regio te krijgen. Komt dit op je pad, dan kan je dit meteen oppakken. Je kunt er ook voor kiezen om dit in een later stadium te doen.

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk