Zorgpad Rookvrije Start

Communicatie

Communicatie is tijdens de ontwikkeling en implementatie van stoppen-met-roken beleid heel belangrijk. Zowel met collega’s en andere professionals als met ouders zelf. Agendeer het stoppen-met-roken beleid tijdens een vergadering of intern overleg binnen de organisatie.

  • Informeer zorgverleners over het eigen zorgpad Rookvrij opgroeien.
  • Verspreid kennis en materialen Rookvrije Start onder ouders.
  • Informeer zorgverleners over specifieke stoppen-met-roken thema’s.
  • Blijf rookvrij opgroeien regelmatig onder de aandacht brengen.

Wat kan je regelen?

Uit de Verkenning JGZ blijkt dat JGZ-organisaties vaak wel een stoppen-met-roken beleid hebben, maar dat zorgverleners in de organisatie vaak niet bekend zijn met dit beleid. Zorg daarom dat je alle ontwikkelingen deelt met het management en collega’s zoveel mogelijk betrekt bij het stoppen-met-roken beleid en de implementatie. Zo creëer je draagvlak voor het beleid en stimuleer je dat het beleid uitgevoerd wordt. Bij interne communicatie lees je hier meer over.

Naast de interne communicatie, zijn er ook verschillende manieren om in de communicatie met de ouder aandacht aan stoppen met roken te besteden. Daarover lees je meer bij communicatie naar ouders en begrijpelijk communiceren.

Stoppen-met-roken thema’s
Besteed ook aandacht aan specifieke stoppen-met-roken thema’s, zoals ‘derdehands rook’, ‘follow-up’ en ‘terugvalpreventie’. Hiermee informeer je zorgverleners over wat het thema inhoudt, waarom dit zo belangrijk is en wat de afspraken hierover zijn binnen de organisatie. Lees hier meer over bij ‘kennisverspreiding‘.

In jouw beleidsplan

Spreek af hoe je ervoor zorgt dat collega’s in de organisatie geïnformeerd worden over alles rondom het stoppen-met-roken beleid en hoe je hen van ontwikkelingen op de hoogte houdt. Bespreek de communicatiestrategie en de te ondernemen acties en leg deze afspraken vast in het beleidsplan.

Materialen

documenten
Verkenning JGZ
Dit is een verkenning naar de praktijk en het formele beleid in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op het gebied van preventie van meeroken door kinde...
Bekijk